Infromacja

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
15 września 2020

Ubezpieczenie NNW 2020/2021

1. Po zapoznaniu się z warunkami ubezpieczenia, proszę wydrukować oświadczenie, wpisać w nim imię, nazwisko, pesel dziecka, wartość składki i podpisać go.

2. Podpisane oświadczenie wraz ze składką należy dostarczyć do Przewodniczącego Rady Oddziałowej lub skarbnika Rady Oddziałowej, który przekaże do Prezydium RR komplet dokumentów oraz pieniądze.

3. Termin składania oświadczeń  i składek to 30.09.2020.

Skorzystanie z wybranego przez Radę Rodziców ubezpieczenia jest dla Państwa dobrowolne.

RADA RODZICÓW