Działalność pozalekcyjna 2015/2016

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Przejdź do - Klub Plastyczny „Kolorowe Kredki”

Klub Plastyczny „Kolorowe Kredki”

Zajęcia odbywają się w czwartki, na 6 godzinie lekcyjnej. Biorą w nich udział uczniowie klas trzecich. Głównym celem  zajęć jest rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej, wyobraźni oraz twórczego myślenia. Uczniowie uczestniczący w zajęcia rozwijają swoje zainteresowania plastyczne  w warunkach innych niż na lekcji. Panuje przyjazna atmosfera, a twórcza praca  sprzyja powstawaniu więzi w grupie, wyzwala radość tworzenia i wiarę we własne uzdolnienia. Tematyka zajęć  dobierana jest stosownie do pór roku, przypadających świąt oraz zainteresowań dzieci. Ta różnorodność tematyczna daje możliwość poznawania przez dzieci wielu technik plastycznych. Uczestnicy zajęć eksperymentują, tworząc ciekawe, bogate i pomysłowe prace.

Przejdź do - Klub Małego Matematyka

Klub Małego Matematyka

Prowadząca : Ewa Banduła

Termin : środa 12.45 – 13.30 (6 lekcja)

Miejsce: sala 103

Na zajęciach uczymy się:

  • logicznie myśleć
  • sprawnie liczyć
  • czytać ze zrozumieniem tekst matematyczny
  • rozwiązywać zagadki matematyczne
  • doskonalić pamięć

Na zajęciach „Klubu Małego Matematyka” uczniowie klas trzecich systematycznie doskonalą sprawność rachunkową. Proponowane przez nauczyciela gry dydaktyczne uczą logicznego myślenia oraz doskonalą pamięć. Dzieci rozwiązują zadania tekstowe często wykraczające poza podstawę programową. Dostrzegają, że matematyka to także umiejętności praktyczne, ale przede wszystkim okazja do twórczej zabawy. W czasie zajęć uczniowie będą przygotowywać się do konkursów matematycznych takich jak: "Alfik matematyczny", "Bajkowe Zadania", Miejski Konkurs "Mistrz Matematyki".

Przejdź do - Klub "Mali twórcy"

Klub "Mali twórcy"

Zajęcia zespołu „Mali twórcy” w klasie 2c odbywają się raz w tygodniu. W trakcie zajęć, uczniowie rozwijają i pogłębiają swoje zdolności plastyczno - muzyczne, kształcą poczucie rytmu, muzykalność, zdolność twórczego działania i myślenia, ale przede wszystkim umiejętność współdziałania w grupie. W czasie zajęć uczniowie mają możliwość poznać różne formy wychowania muzycznego oraz techniki plastyczno – techniczne. Rozwijają swoją aktywność twórczą, sprawność manualną, zdolności plastyczne, techniczne, wyobraźnię, poczucie rytmu i słuch muzyczny. Tematyka zajęć jest dostosowana do zainteresowań uczniów i realizowanej podstawy programowej. W ramach zajęć zespołu przygotowano inscenizację „Na straganie”, którą zaprezentowano uczniom klas I – III. Uczniowie uczestniczyli też w przedstawieniu operowym „Najdzielniejszy z rycerzy” w Teatrze Dzieci Zagłębia w Będzinie.

 

Przejdź do - KLUB MAŁEGO ARTYSTY

KLUB MAŁEGO ARTYSTY

Klub plastyczny realizowany jest w wymiarze jednej godziny tygodniowo dla grupy 16 osób z kl IIb. Celem zajęć zgodnie z programem jest rozwijanie u dzieci zainteresowań i uzdolnień plastycznych, rozwijanie wyobraźni i twórczego myślenia, zdobywanie umiejętności posługiwania się różnymi technikami plastycznymi, nabywania umiejętności pracy zespołowej, podnoszenie własnej wartości i dostrzegania jej u innych, integracja dzieci w obrębie zespołu klasowego.

 

Przejdź do - Klub Artystyczny "Plastyczna przygoda"

Klub Artystyczny "Plastyczna przygoda"

Zajęcia dodatkowe z zakresu aktywności plastycznej prowadzone były raz w tygodniu. Odbywały się w każdy poniedziałek. Głównym celem programu jest rozwijanie uzdolnień plastycznych oraz wspieranie twórczej aktywności dziecka. Dzieci uczestniczące miały okazję rozwijania zdolności plastycznych poprzez nabywanie umiejętności samodzielnego i zespołowego działania. Uczniowie organizowali własny warsztat pracy, wykonywali dekoracje okolicznościowe, usprawniali umiejętności rysowania, malowania oraz wyrażali siebie i swoje emocje poprzez prace.

Przejdź do - Klub Małego Podróżnika

Klub Małego Podróżnika

Klasa 1d uczestniczy w zajęciach „Klubu Małego Podróżnika”. Odbywają się one raz w tygodniu zgodnie z przyjętym harmonogramem. Na zajęcia uczęszcza 23 uczniów, co stanowi 92% klasy. Celem organizowanych spotkań jest rozbudzanie zainteresowań uczniów związanych z podróżami i poznawaniem otaczającego świata. Podczas zajęć prowadzonych w klasie pierwszej, uczniowie mają okazję odbyć podróż po Polsce. Zapoznają się z mapą naszego kraju i uczą się jak ukształtowany jest krajobraz. Dzieci zdobywają wiedzę dotyczącą poszczególnych regionów kraju – poznają tradycyjne stroje, gwary oraz zwyczaje panujące na Śląsku, Kaszubach, czy Mazowszu. W klasie drugiej wyjdziemy poza granice Polski i zwiedzimy kontynent, na którym żyjemy – Europę. Klasa trzecia będzie niezwykłą wyprawą po całym świcie – uczniowie udadzą się w najdalsze tereny i poznają wszystkie kontynenty.

Przejdź do - Koło  Mały Artysta

Koło Mały Artysta

Koło „Mały Artysta” umożliwia dzieciom rozwijanie talentów plastycznych. Uczniowie wykonują ciekawe dzieła, które usprawniają prace ich rąk, dłoni i palców, a także rozwijają kreatywność. Tematyka zajęć jest dostosowana do określonych pór roku. Jesień to wdzięczny czas na wykorzystanie liści w tworzeniu interesujących kompozycji. To także czas promocji zdrowego trybu życia. Zajęcia te sprawiają dzieciom dużo radości i uwrażliwiają na piękno otaczającego świata.

Przejdź do - Klub Małego Plastyka

Klub Małego Plastyka

Dzieci są kreatywne z natury, dlatego tą wspaniałą zdolność należy w nich pielęgnować  i rozwijać. W naszej szkole pod przewodnictwem nauczycielki Patrycji Garbarz zostało zorganizowane koło zainteresowań „Klub Małego Plastyka”. Celem zajęć prowadzonych  w ramach kółka plastycznego jest rozwijanie twórczej inicjatywy dziecka, pomysłowości,  a przede wszystkim wiary we własne siły, poznanie różnych technik plastycznych, bogaty kontakt ze sztuką i jej twórcami. Tematyka zajęć dobierana była stosownie do pór roku, omawianych tematów, konkursów organizowanych przez różne instytucje oraz zainteresowań dzieci.