Podręczniki

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
9 czerwca 2020

W sprawie zwrotu podręczników przez uczniów/rodziców klas 4-8

O terminie zwrotu podręczników, uczniowie i rodzice poszczególnych klas, zostaną powiadomieni przez dziennik elektroniczny.

  • Osoby zwracające książki do biblioteki tj. uczniowie/rodzice, podczas zwrotów książek,  zobowiązani są do używania środków ochrony osobistej – maseczek, rękawiczek jednorazowych.

  • W przypadku większej liczby osób, zwracających książki w tym samym czasie, należy zachować odległości min. 1,5 m od drugiej osoby.

  • Prosimy o zwrot podręczników w kompletach, usunięcie foliowych okładek, usuniecie zapisanych ołówkiem notatek, zwrócenie uwagi na czystość i estetykę książki - wyprostowane pogięte kartki, sklejone rozdarcia.

  • Podręczniki zapakowane do reklamówki, należy opisać w widoczny sposób: imię, nazwisko ucznia, klasa, telefon do rodzica.

  • Paczkę z podręcznikami należy umieścić w przygotowanym kartonie w przedsionku przy głównym wejściu do szkoły.

  • Paczki z podręcznikami, ze względu na przepisy sanitarne, mogą być rozpakowane najwcześniej po trzech dniach. Wtedy też nauczyciele dokonają oceny stanu technicznego oraz sprawdzenia liczby zwróconych książek).

  • W sytuacji stwierdzenia zniszczenia lub braku podręcznika, rodzic zobowiązany jest do zakupu nowego egzemplarza lub (jeśli nie ma takiej konieczności) pokrycia kosztów, o czym zostanie poinformowany telefonicznie lub za pomocą dziennika elektronicznego.

  • w sprawie wątpliwości i wyjaśniania spraw dotyczących biblioteki, rodzice mogą kontaktować się przez dziennik Librus z p. Beatą Grzegorczyk.