Szkoła Podstawowa Nr 8 w Jaworznie

Oświadczenie o dostępności

Deklaracja dostępności

Oświadczenie o dostępności witryny internetowej 
Szkoły Podstawowej nr 8 w Jaworznie:
http://www.sp8.jaworzno.edu.pl/

 

Wstęp deklaracji

Serwis Szkoły Podstawowej nr 8 w Jaworznie został tak skonstruowany, aby zapewnić dostępność swojej strony internetowej http://www.sp8.jaworzno.edu.pl/ zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

W celu zapewnienia zgodności z przepisami prawa dostępności i użyteczności strony internetowej, zostanie wykonana nowa strona szkoły. W związku z pojawieniem się pandemii COVID-19, termin wykonania nowej strony został przesunięty na drugie półrocze roku szkolnego 2020/2021 r.

W razie uwag albo komentarzy prosimy o kontakt:

Szkoła Podstawowa nr 8 w Jaworznie
Telefony:
Sekretariat
(32) 762 93 63
FAX
(32) 752 90 01

E-mail: sp8@jaworzno.edu.pl
Adres korespondencyjny: ul. Spółdzielcza 9 , 43-600 Jaworzno

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej, prosimy o kontakt:

- drogą elektroniczną: sp8@jaworzno.edu.pl
- telefonicznie (32) 762 93 63

 

Tą samą drogą można składać również wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Zgodność ze standardami

Serwis jest zgodny ze standardami W3C:      

HTML 5

WCAG 2.0 (Podwójne A)

Kompatybilność

Serwis rozpoznawalny jest przez programy czytające dla osób niewidomych Window-Eyes, JAWS czy NVDA.
Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury, jak i myszki.

Wygląd

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące: zmiana wielkości czcionki, zmiana kontrastu.
Całość serwisu oparta jest na stylach CSS.

Skróty klawiaturowe

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe.