Programy / Projekty 2015/2016

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Aktywna szkoła - aktywny uczeń

Nasza szkoła bierze udział w ogólnopolskim konkursie Aktywna szkoła – aktywny uczeń. W ramach konkursu wykonywane będą następujące zadania:

  1. Przeprowadzenie debaty uczniowskiej nt. „Zdrowie na talerzu w zgodzie z piramidą żywienia” zakończonej testem sprawdzającym wiedzę uczniów.
  2. Przeprowadzenie pogadanek nt. „Wpływ osiągnięć technicznych XXI wieku wpływających negatywnie na rozwój i kondycję zdrowotną dzieci i młodzieży”.
  3. Przeprowadzenie w klasie konkursu na dowolne prace plastyczne/ literackie/ publicystyczne z motywem przewodnim: „Sposoby na ciekawy i zdrowy wypoczynek.
  4. Przeprowadzenie konwersatorium nt. „Konsumenckie ABC”. Przygotowanie gazetki klasowej lub szkolnej nt. „Czy zdrowo żyjemy?”
  5. Przeprowadzenie konwersatorium: „Zaburzenia stanu zdrowia i rozwoju związane z nieprawidłowym odżywianiem – jak rozpoznać chorobę i gdzie szukać pomocy?
  6. Zorganizowanie w każdej klasie cyklicznych zajęć prowadzonych przez uczniów pod kierunkiem nauczycieli nt. „Mój zestaw ćwiczeń poprawiający kondycję.”
  7. Przeprowadzenie sondażu pn. „Jak dbać o swoją kondycję fizyczną, jak żyć i odżywiać się zdrowo?”
  8. Przeprowadzenie jednodniowych zajęć ruchowych we wszystkich klasach pn. „Dzień ruchu w szkole” wraz z przeprowadzeniem ogólnoszkolnego testu wydolności/ sprawności fizycznej.

 

Akademia Bezpiecznego Puchatka

Już po raz kolejny pierwszoklasiści z naszej szkoły, ich rodzice oraz wychowawcy biorą udział w ogólnopolskim programie edukacyjnym „ Akademia Bezpiecznego Puchatka”. Głównym celem tego programu jest przekazanie dzieciom niezbędnej wiedzy o tym, jak być bezpiecznym na drodze, w szkole i w domu. Nasi najmłodsi uczniowie z przyjemnością uczestniczyli w zajęciach związanych z bezpieczeństwem, a także przydatną dla dzieci tematyką efektywnego zapamiętywania, treningu koncentracji, nauki selekcji informacji i rozwijania kreatywności.Z wielkim zapałem i satysfakcją wypełniali książeczki edukacyjne, które otrzymali od organizatorów.

Przejdź do - Program profilaktyczny "Nie pal przy mnie, proszę"

Program profilaktyczny "Nie pal przy mnie, proszę"

W roku szkolnym 2015/2016 nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiego programu edukacji antytytoniowej dla uczniów klas I- III szkół podstawowych. Program umożliwia realizację zajęć różnymi metodami aktywizującymi dostosowanymi do możliwości rozwojowych dzieci. Zawarte w nim zostały różnego rodzaju treści dotyczące zdrowia, dostosowane do percepcji dzieci. Program ma charakter profilaktyczny i ma na celu wykształcenie u dzieci świadomości oraz umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, gdy inni palą przy nich tytoń oraz w innych sytuacjach dotyczących zdrowia. W ramach realizacji programu w naszej szkole zorganizowany również został konkurs plastyczny pod hasłem "Czyste powietrze wokół nas".

Przejdź do - Etyka nie tylko dla smyka

Etyka nie tylko dla smyka

Nasza szkoła jest miejscem, gdzie dbamy o wszechstronny rozwój dzieci.  Dzisiejszy świat niesie ze sobą coraz więcej dylematów, zatem przygotowanie  młodego człowieka do świadomego podejmowania właściwych wyborów staje się priorytetem dla edukacji. W praktyce oznacza to na co dzień budowanie w dzieciach postawy wytrwałości w dążeniu do osiągnięcia celu, współpracy, tolerancji, szacunku, otwartości na innych. Realizacja projektu "Etyka nie tylko dla smyka" , który został opracowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji we współpracy z Centralnym Biurem Antykorupcyjnym ma nam w tym pomóc. Na zajęciach z poszczególnych edukacji uczniowie będą wprowadzani w świat wartości.

 

Przejdź do - Zdrowo jem, więcej wiem

Zdrowo jem, więcej wiem

Po raz kolejny nasza szkoła przystąpiła do projektu organizowanego przez Fundacje Banku Ochrony Środowiska „Zdrowo jem więcej wiem”. Głównym celem jest wykształcenie u dzieci postaw prozdrowotnych poprzez uczenie zasad zdrowego odżywiania oraz przekazywanie wiedzy na temat produktów służących zdrowiu i produktów dla zdrowia szkodliwych. Ważnym celem było również uświadomienie związku pomiędzy żywieniem, a występowaniem wielu chorób, dolegliwości oraz podkreślenie roli codziennej aktywności fizycznej w profilaktyce zdrowotnej. Kształcenie rodziców jako osób, od których zależy całokształt stylu życia rodziny i przekonanie ich, że warto zadbać o zdrowe odżywianie i regularną aktywność fizyczną. Lekcje zostały specjalnie przygotowane dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Podczas zajęć lekcyjnych realizowane są te wszystkie zagadnienia w różnych formach: krótkich pogadanek, dyskusji, doświadczeń i zabaw, które w prosty sposób przekazują i utrwalają wiedzę.